Disclaimer

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Hiervoor kan Haraku Shiatsu geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten op tekst, beeldmateriaal, namen en logo’s op deze site zijn voorbehouden. U mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren, zenden of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haraku Shiatsu.